Zelená úsporámZelená úsporám


Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.
Naše firma je zaregistrována v SOD a pracujeme jen s materiály zaregistrovanými v SVT.

Co je SOD?
SOD - seznam odborných dodavatelů je seznam, do kterého Fond zapisuje dodavatele - poskytovatele služeb, kteří o zápis do seznamu požádali a prokázali svoji kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti v jedné či více činnostech, jež jsou v rámci Programu podporované.

Co je SVT?
SVT - seznam výrobků a technologií obsahuje materiály, výrobky a technologie splňující legislativní požadavky a technické parametry uvedené v podmínkách Programu a zajišťující jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos.
Podrobné informace najdete na Zelená úsporám

Zelená úsporám Zelená úsporám Zelená úsporám